Loading…

Historik

Blue Vision A/S er et dansk børsnoteret ejendomsselskab. 

 

Selskabet blev etableret i september 2002 under navnet Gudme Raaschou Vision A/S som et investeringsselskab, der udelukkende investerede i værdipapirer.

 

I november 2009 skiftede selskabet navn til Blue Vision A/S med et nyt strategisk fokus på danske investerings- og udviklingsejendomme.

 

Som følge af manglende positiv drift, afviklede Blue Vision A/S i april 2014 sin sidste ejendomsbesiddelse i Danmark.

Fokus blev herefter rettet mod at tilføre nye aktiviteter til Blue Vision A/S med henblik på at re-etablere en positiv udvikling til gavn for aktionærerne.

 

I tråd hermed erhvervede Blue Vision A/S i slutningen af december 2014 aktier i Portinho S.A. og dermed også et hotel- og lejlighedsprojekt på Madeira, Portugal.

 

Blue Vision A/S afhændede ultimo 2018 projektet på Madeira, dog således, at der henstår et tilgodehavende, der er aftalt fuldt indfriet ultimo 2020.

 

 

 

Downloads