Loading…

Selskabsmeddelelser

Meddelelse nr. 16: Referat af ordinær generalforsamling 2020 - 29.04-2021.pdf

Download

 
Meddelelse nr. 15: Storaktionærmeddelelse - 28.04.2021. pdf

Download - PDF

 
Meddelelse nr. 14:  OPDATERET årsrapport 2020 - den 27.04.2021.pdf

Download

Se hele den opdateret årsrapport for 2020 her:  

Download

 
Meddelelse nr. 13:  Forlængelse af bankgæld og optagelse af konvertible lån- den 26.04.2021

Download  

 
Meddelelse nr. 12: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 29. april 2021 - den 07.04.2021.pdf

Download

Bilag 7.B. Vederlagsrapport  Download  PDF

Tilmeldingsblanket-  Download- PDF
Brevstemmeblanket -Download -PDF
Fuldmagtsblanket - Download- PDF

 
Meddelelse nr. 11 KORREKTION af årsrapport 2020 - den 07.04.2021.pdf

Download

Se hele den korrigere årsrapport for 2020 her:  

Download

 
Meddelelse nr. 10 Resumé af årsrapport 2020 - den 31.03.2021.pdf

Download

Se hele årsrapporten for 2020 her:  

Download

 

Meddelelse nr. 9: KORREKTION II Finanskalender for 2021 - den 28.03.2021

Download

 
Meddelelse nr. 8:  Orientering om tilgodehavendet- den 10.03.2021

Download

 
Meddelelse nr. 7:  Emner til dagsorden til Generalforsaming den 29. april 2021- den 08.03.2021

Download

 

Meddelelse nr. 6: KORREKTION Finanskalender for 2021 - den 08.03.2021
Download
 
Meddelelse nr. 5: Præciseringer og information  - den 08.03.2021

Download

 
Meddelelse nr. 4: Konkretisering af krav som følge af Heartcare transaktionen  - den 05.03.2021

Download

 
Meddelelse nr. 3: Kapitalnedsættelse gennemført  - den 02.03.2021

Download

Vedtægter som vedtaget den 31.12.2020 Download - PDF

 
Meddelelse nr. 2: Status vedr. varslet erstatningskrav og tilgodehavende  - den 04.01.2021

Download

 
Meddelelse nr. 1: Ændringer i direktionen  - den 04.01.2021

Download

 

Meddelelse nr. 16: Godkendt årsrapport for 2019

Download

 

Meddelelse nr. 15: Finanskalender for 2021

Download

 

Meddelelse nr. 14: Referat af ordinær generalforsamling 2020
Download

 

Meddelelse nr. 13: Blue Vision indstiller drift i datterselskab
Download
 
Meddelelse nr. 12: Ændringer i direktion
Download
 
Meddelelse nr. 11: Ændringer i bestyrelsen
Download

 

Meddelelse nr. 10: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 31. december 2020

Download - PDF

Vedtægter pr. den 30.09.2019 Download - PDF

Vedtægter pr. den 31.12.2020 Download - PDF

Tilmeldingsblanket Download - PDF
Brevstemmeblanket Download - PDF
Fuldmagtsblanket Download - PDF

 

Meddelelse nr. 9: Halvårsrapportering første halvår 2020
Download

 

Meddelelse nr. 8: Kompensation ifm. "Heartcare-transaktionen"
Download
 
Meddelelse nr. 7: Ændringer i bestyrelsen
Download
 
Meddelelse nr. 6: Udskydelse af Blue Vision A/S’ ordinære generalforsamling indkaldt til 27. april 2020

Download

 
Meddelelse nr. 5: Status på virksomhedskøb

Download

 
Meddelelse nr. 4: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 27. april 2020

Download - PDF

Vedtægter pr. den 30.09.2019 Download - PDF

Vedtægter pr. den 27.04.2020 Download - PDF

Tilmeldingsblanket Download - PDF
Brevstemmeblanket Download - PDF
Fuldmagtsblanket Download - PDF

 

Meddelelse nr. 3: Årsrapport 2019

Download

 
Meddelelse nr. 2: Afgørelse fra Erhvervsstyrelsen

Download

 

Meddelelse nr. 1: Referat af ekstraordinær generalforsamling 8. januar 2020

Download

 

Meddelelse nr. 30: Køb af virksomheder

Download

 

Meddelelse nr. 29: Meddelelse om indkaldelse til ektraordinær generalforsamling

Download

 
Meddelelse nr. 28: Finanskalender for 2020

Download

 
Meddelelse nr. 27: Skift af revisor 

Download

 

Meddelelse nr. 26: Mulig førtidsindfrielse samt tilpasning af organisation

Download

 
Meddelelse nr. 25: Ledelsen erhverver aktier

Download

 
Meddelelse nr. 24: Storaktionærmeddelelse

Download

 

Meddelelse nr. 23: Storaktionærmeddelelse

Download

 

Meddelelse nr. 22: Storaktionærmeddelelse

Download

 

Meddelelse nr. 21: Storaktionærmeddelelse

Download

 

Meddelelse nr. 20: Storaktionærmeddelelse

Download

 
Meddelelse nr. 19: Kapitalforhøjelse gennemført

Download

 

Meddelelse nr. 18: Information vedr. kapitalnedsættelser

Download

 

Meddelelse nr. 17: Storaktionærmeddelelser 

Download

 
Meddelelse nr. 16: Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner
Download
 
293_Ledelsesændring _30092019_nr.15.pdf
Download - PDF

 

292_Referat ordinær generalforsamling _30092019_nr.14.pdf

Download - PDF

Vedtæger pr. den 30.09.2019 Download - PDF

 
291_Justeret forretningsområde, styrket ledelse og nyt opkøb_17092019_nr.13.pdf

Download - PDF

 

290_Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling inkl. bilag_09092019_nr.12.pdf

Download - PDF

 

289_Køb af virksomheden Heartcare ApS og aftale om rettet emission ved apportindskud_30082019_nr.11.pdf

Download  - PDF 

 

288_Resumé af delårsrapport 2. kvartal 2019_23082019_nr.10.pdf

Download - PDF

Se hele delårsrapporten for 2. kvartal 2019 her:

Download - PDF

 
287_Referat ordinær generalforsamling _26042019_nr.9.pdf

Download - PDF

 
286_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._11042019_nr.8.pdf

Download - PDF

 
285_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._05042019_nr.7.pdf

Download - PDF

 
284_Meddelelse om indkaldelse til ordinær generalforsamling_29032019_nr.6.pdf

Download - PDF

 

283_Resumé af årsrapport 2018_29032019_nr.5.pdf

Download - PDF

Se hele årsrapporten for 2018 her:  

Download - PDF

 
282_Frist for indlevering af emner, som ønskes optaget på dagsorden for ordinær generalforsamling den 26. april 2019_28022019_nr.4.pdf

Download - PDF

 
281_Beslutning om godkendelse af endeligt salg af aktier i Portinho S.A._26022019_nr.3.pdf

Download - PDF

 

280_Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling_05022019_nr.2.pdf

Download - PDF

 

279_Overdragelsesaftale vedr. Portinho S.A. _10012019_nr.1.pdf

Download - PDF

 
278_Finanskalender for 2019_29122018_nr.20.pdf

Download - PDF

 

277_Status og korrektion vedr. Portinho S.A. _21122018_nr.19.pdf

Download - PDF

 
276_Status vedr. Portinho S.A. _22112018_nr.18.pdf

Download  PDF

 
275_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._19112018_nr.17.pdf

Download - PDF

 
274_Status vedr. Portinho S.A. _15112018_nr.16.pdf

Download - PDF

 

273_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._05112018_nr.15.pdf

Download - PDF 

 
272_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._26102018_nr.14.pdf

Download - PDF

 

271_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._18092018_nr.13.pdf

Download - PDF

 

270_Resumé af delårsrapport 2. kvartal 2018_24082018_nr.12.pdf

Download - PDF

Se hele delårsrapporten for 2. kvartal 2018 her:  

Download - PDF

 
269_Konstituering bestyrelse _0205018_nr.11.pdf

Download - PDF

 
268_Referat ordinær generalforsamling _3004018_nr.10.pdf

Download  - PDF

 

267_Meddelelse om indkaldelse til ordinær generalforsamling_06042018_nr.9.pdf

Download - PDF

 

266_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._06042018_nr.8.pdf

Download - PDF

 

265_Status vedr. salgsproces Portinho S.A. _02042018_nr.7.pdf

Download - PDF

 

264_Resumé af årsrapport 2017_31032018_nr.6.pdf

Download - PDF

Se hele årsrapporten for 2017 her:  

Download - PDF

 

263_Finanskalender 2018 - 3. korrektion _31032018_nr.5.pdf

Download - PDF

 
262_Finanskalender 2018 - 2. korrektion _27032018_nr.4.pdf

Download - PDF

 
261_Finanskalender 2018 - korrektion _16032018_nr.3.pdf

Download - PDF

 

260_Frist for indlevering af emner, som ønskes optaget på dagsorden for ordinær generalforsamling den 13. april 2018_14022018_nr.2.pdf

Download - PDF

 

259_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._29012018_nr.1.pdf

Download - PDF

 

258_Blue Vision indgår hensigtserklæring om salg af hoteldelen af Portinho S.A._29122017_nr.27.pdf

Download - pdf

 

257_Finanskalender for 2018_29122017_nr.26.pdf

Download - pdf

 
256_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._21112017_nr.25.pdf

Download - pdf

 

255_Direktørskifte - Henning Borg genindtræder _13112017_nr.24.pdf

Download - pdf

 

254_Direktørskifte _25102017_nr.23.pdf

Download - pdf

 
253_Orientering vedrørende aftale med hotelkæde. _22092017_nr.22.pdf

Download - PDF

 

252_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._31082017_nr.21.pdf

Download - PDF

 

251_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._31082017_nr.20.pdf

Download - PDF

 

250_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._30082017_nr.19.pdf

Download - PDF

 

249_Blue Vision A/S udsteder nye B aktier i rettet emission _29082017_nr.18.pdf

Download - PDF

 

248_Resumé af delårsrapport 2. kvartal 2017_25082017_nr.17.pdf

Download

Se hele delårsrapporten for 1. kvartal 2017 her:  

Download - PDF

 

247_Rettet emission - forhåndstilsagn på DKK 10 mio _25082017_nr.16.pdf

Download - PDF


246_Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. og planlægning af rettet emission. _21082017_nr.15.pdf

Download - PDF


245_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._25072017_nr.14.pdf

Download - PDF

 
244_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._25072017_nr.13.pdf

Download - PDF

 
243_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._24072017_nr.12.pdf

Download -PDF

 

242_Blue Vision A/S ændrer sin opkøbs- og investeringsstrategi _14072017_nr.11.pdf

Download - PDF

 

241_Blue Vision A/S giver status vedrørende forhandlinger om Portinho S.A. _14072017_nr.10.pdf

Download - PDF

 
240_Blue Vision A/S præciserer vedrørende forhandlinger om Portinho S.A. _30062017_nr.9.pdf

Download - PDF

 

239_Blue Vision A/S giver status vedrørende forhandlinger om Portinho S.A. _27062017_nr.8.pdf

Download - PDF

 

238_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._12062017_nr.7.pdf

Download - PDF

 

237_Blue Vision A/S oplyser at forhandlinger fortsætter vedr. Portinho S.A. _01062017_nr.6.pdf

Download - PDF

 

236_Referat ordinær generalforsamling _2804017_nr.5.pdf

Download - PDF

 

235_Meddelelse om indkaldelse til ordinær generalforsamling_04042017_nr.4.pdf

Download - PDF

 

234_Resumé af årsrapport 2016_31032017_nr.3.pdf

Download - PDF

Se hele årsrapporten for 2016 her:  

Download - PDF

 
233_Blue Vision A/S oplyser om MOU vedrørende Portinho S.A. _09032017_nr.2.pdf

Download - PDF

 
232_Frist for indlevering af emner, som ønskes optaget på dagsorden for ordinær generalforsamling den 28. april 2017_27022017_nr.1.pdf

Donwload- PDF

 

231_Finanskalender for 2017_29122016_nr.25.pdf

Download - PDF

 

230_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._27102016_nr.24.pdf

Download - PDF

 
229_Resumé af delårsrapport 2. kvartal 2016_25082016_nr.23.pdf

Download - PDF

Se hele delårsrapporten for 2. kvartal 2016 her: 

Download - PDF

 

228_Status vedrørende opkøb af egne aktier._08082016_nr.22.pdf

Download - PDF

 
227_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._06072016_nr.21.pdf

Download  - PDF

 
226_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._06072016_nr.20.pdf

Download - PDF

 

225_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._06072016_nr.19.pdf

Download - PDF

 
224_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._06072016_nr.18.pdf

Download - PDF

 
223_Fremtidige planer, konkretisering, oplysning mv _01072016_nr.17.pdf

Download - PDF

 

222_Finanskalender 2016 - korrektion _29062016_nr.16.pdf

Download - PDF

 

221_Resumé af delårsrapport 1. kvartal 2016_12052016_nr.15.pdf

Download - PDF

Se hele delårsrapporten for 1. kvartal 2016 her:  

Download - PDF

 
220_Rettet emission - konkretisering_090516_nr.14.pdf

Download - PDF

 

219_Referat ordinær generalforsamling _2904016_nr.13.pdf

Download - PDF

 

218_Meddelelse om indkaldelse til ordinær generalforsamling_06042016_nr.12.pdf

Download - PDF 

 

217_Finanskalender 2016 - korrektion _05042016_nr.11.pdf

Download - PDF

 
216_Resumé af årsrapport 2015_31032016_nr.10.pdf

Download - PDF

Se hele årsrapporten for 2015 her:  

Download - PDF

 
215_Frist for indlevering af emner, som ønskes optaget på dagsorden for ordinær generalforsamling den 29. april 2016_02032016_nr.9.pdf

Download - PDF

 
214_Meddelelse om market maker aftale _29022016_nr.8.pdf

Download - PDF

 
213_Meddelelse om gennemførelse af aktiesplit _18022016_nr.7.pdf

Download - PDF

 

212_Meddelelse ændringer i bestyrelsen _18022016_nr.6.pdf

Download - PDF

 

211_Referat ekstraordinær generalforsamling  samt bilag 1 - oversigt over ledelseshverv_18022016_nr.5.pdf

Download - PDF

 

210_Samarbejdsaftale med DOTC omkring tilvejebringelse af kapital_29012016_nr4.pdf
Download - PDF

 

209_Aktiesplit_29012016_nr3.pdf

Download - PDF

 

208_Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling_27010116_nr2.pdf

Download - PDF


207_Finanskalender for 2016_06012016_nr.1.pdf

Download - PDF

 
206_Meddelelse om direktørskifte_30122015_nr.25

Download - PDF

 

205_Meddelelse om forventede opkøb_12112015_nr.24
Download - PDF

204_Resumé af delårsrapport 3. kvartal 2015_21102015_nr.23.pdf

Download - PDF

 

203_Finanskalender 2015 - 3. korrektion_28092015_nr.22.pdf

Download - PDF

 

202_Resumé af delårsrapport 2. kvartal 2015_15072015_nr.21.pdf

Download - PDF

 

201_Finanskalender 2015 - 2. korrektion _29052015_nr.20.pdf

Download- PDF

 
200_Resumé af delårsrapport 1. kvartal 2015_14042015_nr.19.pdf

Download - PDF

 

Se hele delårsrapporten her:  

Download - PDF

 

199_Offentliggørelse af prospekt i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S _27032015_nr.18.pdf

Download- PDF

Download - PDF (Bilag til Selskabsmeddelelse nr. 18 - Prospekt)

 

198_Referat ordinær generalforsamling _27032015_nr.17.pdf

Download - PDF

 

197_Finanskalender 2015 - korrektion _16032015_nr.16.pdf

Download - PDF

 

196_Meddelelse om bestyrelseskandidater på valg på ordinær generalforsamling _16032015_nr.15.pdf

Download - PDF

Download - PDF (Bilag til selskabsmeddelelse nr. 15 - oversigt over ledelseshverv)

 

195_Præcisering af selskabets og koncernens resultatforventninger for 2015_13032015_nr.14.pdf

Download - PDF

 

194_Meddelelse om indkaldelse til ordinær generalforsamling_05032015_nr.13.pdf

Download- PDF

 

193_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._10022015_nr.12.pdf

Download- PDF

 

192_Blue Vision A/S slette fra observationslisten _09022015_nr.11.pdf

Download - PDF

 

191_Resumé af årsrapport 2014_06022015_nr.10.pdf

Download - PDF          

Se hele årsrapporten her:  

Download - PDF

 
190_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._05022015_nr.9.pdf

Download - PDF

 

189_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._05022015_nr.8.pdf

Download- PDF

 

188_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._05022015_nr.7.pdf

Download- PDF

 

187_Referat_ekstraordinær_generalforsamling_02022015_nr.6.pdf

Download- PDF

 

186_Blue Vision A/S øger sin ejerandel  i Portinho S.A. til 79,3%_23012015_nr.5.pdf

Download - PDF

 

185_Frist for indlevering af emner til dagsordenen for den ordinære generalforsamling_23012015_nr.4.pdf

Download- PDF

 

184_Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling_09012015_nr.3.pdf

Download - PDF

 

183_Finanskalender_08012015_nr.2.pdf

Download - PDF

 

182_Korrektion til storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._020115_nr.1.pdf

Download- PDF

 

181_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._301214_nr.30.pdf

Download- PDF

 

180_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._301214_nr.29.pdf

Download- PDF

 

179_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._301214_nr.28.pdf

Download- PDF

 

178_Køb af aktier i Portinho S.A., rettet emission ved apportindskud og rettet emission ved gældskonvertering _29122014_nr.27.pdf

Download - PDF

 

177_Referat_ekstraordinær_generalforsamling_22122014_nr.26.pdf

Download - PDF

 

176_Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling_28112014_nr.25.pdf

Download - PDF 

 

175_Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling_28112014_nr.24.pdf

Download - PDF

 

174_Delårsrapportering Q3_2014_nr.23.pdf

Download - PDF

 

173_Delårsrapportering 1. halvår 2014_nr.22.pdf

Download - PDF

 

172_Direktørskifte_120714_nr.21.pdf

Download - PDF

 
171_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._110614_nr.20.pdf

Download - PDF

 

170_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._110614_nr.19.pdf

Download - PDF

 

169_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._110614_nr.18.pdf

Download - PDF

 

168_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._110614_nr.17.pdf

Download - PDF

 

167_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._020614_nr.16.pdf

Download - PDF

 

166_Dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud_140514_nr15.pdf

Download - PDF

 
165_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v._130514_nr14.pdf

Download - PDF

 

164_Ansøgning om dispensation fra pligtmæssigt overtagelsestilbud_120514_nr13.pdf

Download - PDF

 

163_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v_090514_nr12.pdf

Download - PDF

 

162_Meddelelse om rettet emission og oprettelse af ny aktieklasse_090514_nr11.pdf

Download - PDF

 

161_Delårsrapportering 1. kvartal 2014_090514_nr10.pdf

Download - PDF

 

160_Storaktionærmeddelelse iht §29 i lov om værdipapirhandel m.v_020514_nr9.pdf

Download - PDF

 

159_Delvis gennemførsel af overdragelsesaftale_020514_nr8.pdf

Download - PDF

 

158_Referat Generalforsamling_300414_nr7.pdf

Download - PDF

 

157_Markedsmeddelelse_100414_nr6.pdf

Download - PDF

 

156_Markedsmeddelelse_080414_nr5.pdf

Download - PDF

 

155_Markedsmeddelelse_040414_nr4.pdf

Download - PDF

 

154_Markedsmeddelelse_310314_nr3.pdf

Download - PDF

 

153_Markedsmeddelelse_280314_nr2.pdf

Download - PDF

 

152_Markedsmeddelelse_250214_nr1.pdf

Download - PDF

 

151_Markedsmeddelelse_101213_nr17.pdf

Download - PDF

 

150_Markedsmeddelelse_101213_nr16.pdf

Download - PDF

 

149_Markedsmeddelelse_021213_nr15.pdf

Download - PDF

 

148_Markedsmeddelelse_061113_nr14.pdf

Download - PDF

 
147_Markedsmeddelelse_221013_nr13.pdf

Download - PDF

 

146_Markedsmeddelelse_300913_nr12.pdf

Download - PDF

 

145_Markedsmeddelelse_160813_nr11.pdf

Download - PDF

 

 
144_Markedsmeddelelse_010813_nr10.pdf

Download - PDF

 

143_Markedsmeddelelse_280613_nr9.pdf

Download - PDF

 

142_Markedsmeddelelse_070513_nr8.pdf

Download - PDF

 

141_Markedsmeddelelse_300413_nr7.pdf

Download - PDF

 

140_Markedsmeddelelse_080413_nr6.pdf

Download - PDF

 

 
139_Markedsmeddelelse_270313_nr5.pdf

Download - PDF

 

138_Markedsmeddelelse_180213_nr4.pdf

Download - PDF

 

137_Markedsmeddelelse_180113_nr3.pdf

Download - PDF

 

136_Markedsmeddelelse_170113_nr2.pdf

Download - PDF

 

135_Markedsmeddelelse_020113_nr1.pdf

Download - PDF

 

134_Markedsmeddelelse_181212_nr14.pdf

Download - PDF

 

133_Markedsmeddelelse_061112_nr13.pdf

Download - PDF

 

132_Markedsmeddelelse_301012_nr12.pdf

Download - PDF

 

131_Markedsmeddelelse_171012_nr11.pdf

Download - PDF

 

130_Markedsmeddelelse_150812_nr10.pdf

Download - PDF

 
129_Markedsmeddelelse_060712_nr9.pdf

Download - PDF

 

128_Markedsmeddelelse_310512_nr8.pdf

Download - PDF

 

127_Markedsmeddelelse_300412_nr7.pdf

Download - PDF

 

126_Nye vedtægter_300412.pdf

Download - PDF

 

125_Markedsmeddelelse_240412_nr6.pdf

Download - PDF

 

124_Markedsmeddelelse_300312_nr5.pdf

Download - PDF

 

123_Markedsmeddelelse_300312_nr3.pdf

Download - PDF

 

122_Markedsmeddelelse_300312_nr2.pdf

Download - PDF

 

121_Markedsmeddelelse_300312_nr1.pdf

Download - PDF

 

120_Markedsmeddelelse_241111_nr24.pdf

Download - PDF

 

119_Selskabsmeddelelse_041111_nr23.pdf

Download - PDF

 

118_Markedsmeddelelse_281011_nr21.pdf

Download - PDF

 

117_Selskabsmedelelse_131011_nr20.pdf

Download - PDF

 

116_markedsmeddelelse_071011_nr19.pdf

Download - PDF

 

115_markedsmeddelelse_230811_nr18.pdf

Download - PDF

 

114_markedsmeddelelse_190811_nr17.pdf

Download - PDF

 

113_selskabsmeddelelse_040511_nr15.pdf

Download - PDF

 

112_generalforsamlingsprotokollat_2011_nr13.pdf

Download - PDF

 

111_markedsmeddelelse_150411_nr12.pdf

Download - PDF

 

110_selskabsmeddelelse_120411_nr7.pdf

Download - PDF

 

109_markedsmeddelelse_110411_nr10.pdf

Download - PDF

 

108_markedsmeddelelse_110411_nr9.pdf

Download - PDF

 

107_selskabsmeddelelse_70411_nr8.pdf

Download - PDF

 

106_årsrapport_2010_nr7.pdf

Download - PDF

 

105_selskabsmeddelelse_180311_nr6.pdf

Download - PDF

 

104_storaktionærmeddelelse_150311_nr5.pdf

Download - PDF

 

103_selskabsmeddelelse_150311_nr4.pdf

Download - PDF

 

102_selskabsmeddelelse_140311_nr3.pdf

Download - PDF

 

101_selskabsmeddelelse_250211_nr2.pdf

Download - PDF

 

100_selskabsmeddelelse_220211_nr1.pdf

Download - PDF

 

99_bestyrelsesprotokollat_201210.pdf

Download - PDF

 

98_markedsmeddelelse_201210_nr28.pdf

Download - PDF

 

97_markedsmeddelelse_161210_nr27.pdf

Download - PDF

 

96_markedsmeddelelse_141210_nr26.pdf

Download - PDF

 

95_EGF_PROTOKOLLAT_141210.pdf

Download - PDF

 

94_markedsmeddelelse_221110_nr25.pdf

Download - PDF

 

93_markedsmeddelelse_171110_nr24.pdf

Download - PDF

 

92_delårsrapport_3kv_2010.pdf

Download - PDF

 

91_finanskalender_2011_nr22.pdf

Download - PDF

 

90_markedsmeddelelse_300810_nr21.pdf

Download - PDF

 

89_halvårsrapport_2010.pdf

Download - PDF

 

88_markedsmeddelelse_270710_nr19.pdf

Download - PDF

 

87_markedsmeddelelse_150710_nr18.pdf

Download - PDF

 

86_markedsmeddelelse_010710_nr17.pdf

Download - PDF

 

85_markedsmeddelelse_180510_nr15.pdf

Download - PDF

 

84_markedsmeddelelse_180510_nr14.pdf

Download - PDF

 

83_markedsmeddelelse_140510_nr13.pdf

Download - PDF

 

82_markedsmeddelelse_060510_nr12.pdf

Download - PDF

 

81_nye_vedtægter_290410.pdf

Download - PDF

 

80_markedsmeddelelse_29010_nr11.pdf

Download - PDF

 

79_markedsmeddelelse_260410_nr10.pdf

Download - PDF

 

78_markedsmeddelelse_190410_nr9.pdf

Download - PDF

 

77_vedtægter.pdf

Download - PDF

 

76_markedsmeddelelse_060410_nr8.pdf

Download - PDF

 

75_markedsmeddelelse_årsregnskab2009_nr7.pdf

Download - PDF

 

74_finanskalender_2010_nr6.pdf

Download - PDF

 

73_markedsmeddelelse_240310_nr5.pdf

Download - PDF

 

72_markedsmeddelelse_160310_nr4.pdf

Download - PDF

 

71_storaktionærmeddelelse_190210.pdf

Download - PDF

 

70_markedsmeddelelse_190210_nr3.pdf

Download - PDF

 

69_markedsmeddelelse_020210_nr2.pdf

Download - PDF

 

68_markedsmeddelelse_190110.pdf

Download - PDF

 

67_markedsmeddelelse_181209.pdf

Download - PDF

 

66_forslag_vedr_valg_af_honorering_af_bestyrelse_111209.pdf

Download - PDF

 

65_resultat_af_pligtigt_købstilbud_101209.pdf

Download - PDF

 

64_storaktionærmeddelelse_101209.pdf

Download - PDF

 

63_resultat_af_pligtigt_købstilbud_021209.pdf

Download - PDF

 

62_storaktionærmeddelelse_021209.pdf

Download - PDF

 

61_meddelelse_fra_ledende_medarbejder_021209.pdf

Download - PDF

 

60_meddelelse_om_closing_af_transaktion_201109.pdf

Download - PDF

 

59_markedsmeddelelse_131109.pdf

Download - PDF

 

58_meddelelse_vedr_egne_aktier_131109.pdf

Download - PDF

 

57_meddelelse_vedr_ledende_medarbejdere_131109.pdf

Download - PDF

 

56_storaktionærmeddelelse_intrinsic_131109.pdf

Download - PDF

 

55_storaktionærmeddelelse_Kiw_131109.pdf

Download - PDF

 

54_indk_til_ekstraordinær_generalforsamling_181209.pdf

Download - PDF

 

53_redegørelse_111109.pdf

Download - PDF

 

52_indk_til_ekstraordinær_generalforsamling_041109.pdf

Download - PDF

 

51_meddelelse_211009.pdf

Download - PDF

 

50_generalforsamlingsreferat_041109.pdf

Download - PDF

 

49_tilbudsannonce_151009.pdf

Download - PDF

 

48_tilbudsdokument_151009.pdf

Download - PDF

 

47_acceptblanket_151009.pdf

Download - PDF

 

46_indk_til_ekstraordinær_generalforsamling_191009.pdf

Download - PDF

 

45_meddelelse_om_overtagelsestilbud_250909.pdf

Download - PDF

 

44_meddelelse_om_salg_020609.pdf

Download - PDF

 

43_pantebrevselskabet_020609.pdf

Download - PDF

 

42_Kiwi_deposit_holding_020609.pdf

Download - PDF

 

41_pressemeddelelse_vedr_pligtmæssigt_købstilbud_010709.pdf

Download - PDF

 

40_straktionærmeddelelse_010709.pdf

Download - PDF

 

39_ny_direktør_030609.pdf

Download - PDF

 

38_forløb_af_ordinær_generalforsamling_270409.pdf

Download - PDF

 

37_indkaldelse_til_ordinær_generalforsamling_080409.pdf

Download - PDF

 

36_storaktionærmeddelelse_130109.pdf

Download - PDF

 

 

 

Downloads