Loading…

Investering

Blue Vision A/S har et tilgodehavende på ca. DKK 71,3 der er aftalt fuldt indfriet 1. juli 2023. Tilgodehavendet kan helt og/eller delvist frasælges til 3. mand (mænd) i den mellemliggende periode.

 

I september 2019 blev det besluttet at købe selskabet Heartcare ApS samt dets to døtreselskaberne Contra A/S og Aktiv Integration A/S. Som følge af svigtende forudsætninger, er aktiviteten i selskaberne nu afviklet. Blue Vision A/S har foreløbigt fortaget tabshensættelser til afviklingen på mere end DKK 10,0 mio. og der forventes yderligere tabshensættelser. Blandt andet som følge heraf er der rejst erstatningskrav mod de tidligere sælgere af Heartcare ApS, samt særskilt Blue Vision A/S tidligere bestyrelsesformand Nicolai Dines Kærgaard samt tidligere direktør Peter Hauge Jensen.

 

Erstatningskravet samt tabshensættelsernes fulde balancepåvirkning vil blive konkretiserede og offentliggjort i forbindelse med Blue Vision A/S årsrapport for 2002.

 

Det er Blue Vision A/S hensigt at tilføre selskabet nye aktiviteter inden for de givne formålsrammer.

 

 

 

 

Downloads