Loading…

AltisPalmBayHotel

Portinho 

Den 23. januar 2015 erhvervede Blue Vision A/S yderligere aktier i Portinho S.A., således at Blue Vision A/S' samlede  ejerandel i Portinho S.A. er i alt 79,3 %.

 

Blue Vision A/S har meddelt, at Portinho S.A. forsøges helt eller delvist solgt.

 

Som et led i bestræbelserne på at optimere provenuet i forbindelse hermed, er der igangsat en værdiforædlingsproces, hvorunder Portinho S.A. blandt andet har indgået en 15-årige garanteret lejeaftale vedrørende hoteldelen samt en 15-årige administrationsaftale for så vidt angår lejlighedsdelen.

 

Aftalerne er indgået med den portugisiske hotelkæde Altis Hotels (Altis Hotels). Altis Hotels er en velrenommeret portugisisk hotelkæde, som driver 4 og 5 stjernet hoteller samt luksus hotellejligheder i Lisabon, Portugal. Altis Hotels’ er anerkendt for deres særdeles høje standard inden for hotel – og hotellejlighedssegmentet, og de har vundet adskillige nationale og internationale hædersbevisninger. Blandt andet vandt Altis’ design hotel Belém  World Travel Awards pris for ”Europes Leading Design Hotel 2017”,

 

Worldtravel Leading Design Hotel 2017

 

I tillæg hertil, kan endvidere oplyses,  at Madeira vandt ”Worlds Leading Islands Destination 2017”:

 

Worldtravel Leading Island Destination

 

Portinho S.A. og Altis Hotels har i samarbejde lade en animeret præsentation udarbejde  - præsentation kan ses her.

 

Blue Vision A/S er løbende i forhandlinger omkring et helt eller delvist salg af Portinho S.A. og har i denne forbindelse blandt andet den 29. december 2017 givet meddelelse om, at vi har indgået et Letter of Intent (Hensigtserklæring) med en international investeringsfond for så vidt angår salg af hoteldelen af ejendomsprojektet Portinho.

 

Hensigtserklæringen er et resultat af forhandlinger med investeringsfonden, hvorunder rammerne for den endelige transaktion er fastlagt, og således at investeringsfonden har fået 90 dages eksklusivitet fra den 29. December 2017.  til blandt andet at gennemføre en due diligence.

 

Om Portinho S.A.

 

Portinho S.A.’ aktivitet er at eje og udvikle et grundstykke på 31.123 m2 på ferieøen Madeira i Portugal. Grundstykket er byggemodnet, og der er givet byggetilladelse til opførelse af i alt 66.250 m2 byggeri fordelt på et 5-stjernet hotel med 100 værelser på 10.000 m2 samt 160 lejligheder på 30.000 m2 til salg og udlejning.

 

Investeringen i Portinho S.A. er således i tråd med Blue Vision A/S’ strategi om at værdiforædle investeringen med henblik på bedst muligt salg heraf.

 

Etablering af infrastruktur blev igangsat september 2016.

 

Portinho S.A. er foruden Blue Vision A/S ejet af investorer med lokalkendskab, erfaring og ekspertise fra lignende byggeprojekter. 

 

Blue Vision A/S  er i forhandlinger med en række potentielle købere med henblik på et helt eller delvist salg af aktierne i Portinho S.A.

 

Udover det ovenstående oplyste, henvises til Blue Vision A/S selskabsmeddelelser samt selskabspræsentation. 

 portinhoview

Downloads