Loading…

Portinho 

Den 23. januar 2015 erhvervede Blue Vision A/S yderligere aktier i Portinho S.A., således at Blue Vision A/S' samlede  ejerandel i Portinho S.A. er i alt 79,3 %.

 

Blue Vision A/S har tidligere meddelt, at Portinho S.A. forsøgtes helt eller delvist solgt, hvilket den 9. marts 2017 udmømtede sig i, at Blue Vision A/S tiltrådte et "Memoradum of Understanding"  (hensigterklæring), med det sigte at gennemføre et faseopdelt frasalg af Portinho S.A. Der henvises i denne forbindelse til Blue Vision A/S selskabsmeddelelse nr. 2 af den 9. marts 2017, som kan ses her: Download.. Blue Vision A/S giver den 21. august 2017 meddelelse til markedet for så vidt angår en aftale indgået med en portugisisk hotelkæde, der skal udmønte sig i en 15-årige garanteret lejekontrakt samt en administrationsaftale vedrørende ejerlejlighedsdelen. Selskabsmeddelelsen af den 21. august 2017 kan ses her. Download.

 

Om Portinho S.A.

 

Portinho S.A.’ aktivitet er at eje og udvikle et grundstykke på 31.123 m2 på ferieøen Madeira i Portugal. Grundstykket er byggemodnet, og der er givet byggetilladelse til opførelse af i alt 66.250 m2 byggeri fordelt på et 5-stjernet hotel med 100 værelser på 10.000 m2 samt 160 lejligheder på 30.000 m2 til salg og udlejning.

 

Investeringen i Portinho S.A. er således i tråd med Blue Vision A/S’ strategi om at værdiforædle investeringen med henblik på bedst muligt salg heraf.

 

Etablering af infrastruktur blev igangsat september 2016.

 

Portinho S.A. er foruden Blue Vision A/S ejet af investorer med lokalkendskab, erfaring og ekspertise fra lignende byggeprojekter. 

Blue Vision A/S  er i forhandlinger med en række potentielle købere med henblik på et helt eller delvist salg af aktierne i Portinho S.A..

 

Downloads