Loading…

 

 

Blue Vision

Blue Vision A/S er et dansk børsnoteret selskab. Selskabets formål er at investere i fast ejendom, aktier, pantebreve, obligationer og andre aktiver.

 

Investeringen kan ske i form af egenkapital eller fremmedkapital og kan ske direkte eller indirekte, for eksempel gennem selskaber, aftalebaserede rettigheder eller på anden måde.

 

Selskabet ønsker at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt, under iagttagelse af et princip om risikospredning.

 

Geografisk kan investeringerne foretages i hele verden.

 

horse

Downloads