Loading…

 

 

Blue Vision

Blue Vision A/S er et dansk børsnoteret selskab. Selskabets formål er at investere i fast ejendom. Investeringen kan ske i form af egenkapital eller fremmedkapital og kan ske direkte eller indirekte, for eksempel gennem selskaber, aftalebaserede rettigheder eller på anden måde.

 

Herudover kan Blue Vision A/S investere i obligationer, aktier, pantebreve og andre aktiver samt have kontant indestående i pengeinstitutter med henblik på at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt, under iagttagelse af et princip om risikospredning.

 

 Geografisk kan investeringerne foretages i hele verden.

 

horse

Downloads